Place Development Group är specialister inom utveckling av städer, platser och destinationer

Vi ansvarar och leder processen från idé till genomförande genom samverkan mellan byggherrar, fastighetsägare och kommuner. Tillsammans med våra kunder skapar vi attraktivare, konkurrenskraftigare och lönsammare stadskärnor, platser och destinationer.

Därför har vi nu organiserat oss så att platsen kan handla upp helheten. Denna helhet handlar om att skapa en unik och minnesvärd plats, som lämnar avtryck hos besökarna.Backemar Consulting

Lars Backemar

+46 70 552 85 75

lars@backemarconsulting.se

Lars Backemar har över 40 års erfarenhet från utveckling och förvaltning av köpcentra, handelsplatser och stadskärnor. Detta utifrån ledande positioner från detaljhandelsföretag, fastighets- och konsultbolag. Företaget arbetar idag med rådgivning till kommuner och fastighetsbolag.

Nordic Concept

Johan Ohlsson

+46 707 51 86 16

johan.ohlsson@nordicconcept.se

Nordic Concept utvecklar städer, destinationer och varumärken. Företaget verkställer strategier och förverkligar visioner. Det är värdeskapande, långsiktigt och formas genom strukturerad kreativitet. Styrkan ligger i att konkret gestalta platsers attraktioner.

Place Consulting

Christer Asplund

+46 707 82 26 50

christer.asplund@placeconsulting.se

Place Consulting svarar för utveckling av platsstrategier till gagn för investeringar, besökare och inflyttning av talanger. Företaget har också lång erfarenhet av att operativt medverka i genomförandet av konkreta investeringsprojekt i en lång rad länder.

Sense Agency

Marcus van Dijk

+46 702 45 68 02

marcus.vandijk@senseagency.se

Sense Agency arbetar med sinnesmarknadsföring och varumärkesutveckling. Företaget utvecklar varumärken, produkter och platser genom att medvetet fokusera på besökarnas fem sinnen – syn, ljud, doft, känsel och smak.

WSP Analys och Strategi

Marcus Henrikson

+46 703 01 63 88

marcus.henrikson@wspgroup.se

WSP Analys och Strategi utvecklar dagens och framtidens detaljhandel. Marcus ger råd och underlag till kommuner i policy-, trafik- och parkeringsfrågor samt hjälper fastighetsägare och byggbolag att fatta rätt beslut inför investeringar i alla typer av handelsplatser.

PJADAD

Petter Johansson

+46 707 64 12 95

petter@pjadad.com

PJADAD är en kreativ studio i Stockholm. Studion jobbar helt medieoberoende med utveckling och innovation inom kommunikation och design.


Vill du veta mer om PDG?